2 458 800 PLN (674 PLN / m2)

Warszawa

Działka (Usługowa) na sprzedaż,
Warszawa

Kontakt z agentem: Art Dom
Opis nieruchomości

Działka o pow. 3650m2.

Działka tuż za granica Warszawy (sam początek Sulejówka) - . W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażowymi oraz zabudowa usługowa, składowo-magazynowa i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.


Plan zagospodarowania 
Dla terenów na których położona jest działka ustala się:
1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa;
2) warunki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,1,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej -
0,8,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej;
3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) dla terenu  dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych zamiennych
w stosunku do istniejących, przeznaczonych do wyburzenia związanego z realizacją układu drogowego
i oznaczonych na rysunku planu,
c) dopuszcza się realizację: budynków gospodarczych, parkingów, zieleni izolacyjnej, urządzeń
infrastruktury technicznej,
d) maksymalna wysokość zabudowy:
᠆ budynki usługowe - 12,0 m, tj. 3 kondygnacje nadziemne,
᠆ pozostałe obiekty budowlane - 5,0 m, tj. 1 kondygnacja nadziemna.

druga część działki 
1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa;
2) warunki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,1,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej -
0,72,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki budowlanej;
3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się realizację: budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych,
budynków usługowych, budynków mieszkalno-usługowych z jednym lokalem mieszkalnym,
c) dopuszcza się realizację: garaży, wiat i budynków gospodarczych, parkingów, urządzeń infrastruktury
technicznej,
d) maksymalna wysokość zabudowy:
᠆ budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki usługowe - 12,0 m, tj. 3 kondygnacje nadziemne,
᠆ budynki mieszkalno-usługowe - 12,0 m, tj. 3 kondygnacje nadziemne,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 11 - Poz. 7456
᠆ pozostałe obiekty budowlane - 5,0 m, tj. 1 kondygnacja nadziemna.

.

Mapa
Kontakt z agentem

Art Dom

Barbara Jankowska
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.