Apartament 4 pokojowy na Powiślu

Mieszkanie na wynajem
  • Typ nieruchomości: Mieszkanie
  • Powierzchnia : 78 m2
  • Typ transakcji : wynajem
  • Liczba pokoi : 4
  • Lokalizacja : Warszawa Śródmieście Powiśle , Solec
  • Rok budowy : 2018
  • Piętro: 3 na 4
  • Numer oferty : A-D646454
  • Cena za m2 : 74.36 PLN

Apartament znajduje się na III piętrze i posiada dwa wejścia. Można je więc podzielić na dwa odrębne lokale. W obu częściach są pięknie wyremontowane i wyposażone łazienki. W jednej - większej, jest wanna, ogromne lustro, umywalka, sedes, szafka z możliwością wstawienia i podłączenia pralki, lampy przy lustrze i kinkiety. W łazience małej jest prysznic, sedes, umywalka, lustro z lampami, szafeczka. Łazienki są świeżo po remoncie i nie podlegają dalszym przekształceniom, remontom, zmianom wyposażenia.
Natomiast pozostałą część apartamentu (4 pokoje) możemy w dowolny sposób przygotować pod potrzeby ewentualnego najemcy. Oczywiście na tyle, na ile pozwolą względy budowlane (nie wszystkie ściany będzie można przesunąć czy usunąć).
Apartament jest bardzo wysoki (3,2 m wysokości) oraz widny (leży po stronie południowo-zachodniej). Posiada przestronny balkon, na który można wyjść z jednego z największych pomieszczeń.

• na cele mieszkaniowe,
• na siedzibę firmy,
• na biuro prawnicze,
• na prywatną przychodnię.

Wynajem na firmę 6500 zł plus vat.

Obecnie wchodzi się do apartamentu przez jedne z dwojga drzwi. Po lewej stronie znajduje się nowiutka wyremontowana malutka łazienka (1,85 m2) z prysznicem, sedesem, szafeczką, umywalką i lustrem. Obok łazienki jest pokój (8,40 m2) z oknem - do adaptacji wg woli klienta. Między łazienką i pokojem jest malutki korytarzyk 3,11 m2.
Po prawej stronie szeroki korytarz (13,34 m2) prowadzi do 3 pokoi i łazienki. Największy z pokoi (20,94 m2) ma wyjście na balkon (5,65 m2) przez dwoje drzwi. Pokój ten może służyć jako salon lub można go podzielić na dwa mniejsze ze swoimi wyjściami na balkon. Pokój sąsiadujący (8,69 m2) może służyć za gabinet. Ostatni pokój (14,82 m2) ma kształt rombu, jest widny, a okno wychodzi na „pałacyk Solny”.
Na końcu korytarza znajduje się łazienka (6,29 m2). Jest wyposażona w wannę, umywalkę z lustrem i lampami, sedes, szafkę.

The apartment is on the third floor and has two entrances. So they can be divided into two separate premises. In both parts are beautifully renovated and equipped bathrooms. In one - larger, there is a bathtub, huge mirror, sink, toilet, cabinet with the possibility of inserting and connecting the washing machine, lamps near the mirror and wall lamps. The small bathroom has a shower, toilet, sink, mirror with lamps, cupboard. The bathrooms are newly renovated and are not subject to further transformations, renovations, changes of equipment. However, the rest of the apartment (4 rooms) can be freely prepared for the needs of a potential tenant. Of course, as far as construction considerations allow (not all walls can be moved or removed). The apartment is very high (3.2 m high) and bright (it is located on the south-west side). It has a spacious balcony, which can be accessed from one of the largest rooms. • for housing purposes, • for the company's headquarters, • for a law office, • for a private clinic. Rental for a company PLN 7,000 plus VAT. Currently, one enters the apartment through one of two doors. On the left is a brand new renovated tiny bathroom (1.85 m2) with shower, toilet, cupboard, sink and mirror. Next to the bathroom is a room (8.40 m2) with a window - to be adapted according to the wishes of the customer. There is a tiny 3.11 m2 corridor between the bathroom and the room. On the right, a wide corridor (13.34 m2) leads to 3 rooms and a bathroom. The largest of the rooms (20.94 m2) has a balcony (5.65 m2) through two doors. This room can be used as a living room or it can be divided into two smaller ones with their exits to the balcony. An adjoining room (8.69 m2) can be used as a study. The last room (14.82 m2) has a diamond shape, it is bright, and the window overlooks the "Salt Palace". At the end of the corridor is a bathroom (6.29 m2). It is equipped with a bathtub, washbasin with mirror and lamps, toilet, cabinet.